top of page

Privacy Policy

Vintage-modemuseum.be en vintage-modemuseum.com zijn websites geregistreerd op naam van Vivien Delbaere in België (“wij”, “we”, “onze”, “ons”). De hoofdzetel is gelegen te Gentweg 80 - 9890 Gavere, België.

 

Wij zijn commercieel actief onder ‘RETROSPECTIVE VINTAGE MODEMUSEUM’ via de websites www.vintage-modemuseum.be en www.vintage-modemuseum.com (de “website(s)”, “site(s)”).

 

In deze Privacy Policy beteken de verwijzingen naar “u” elke persoon die ons of de website gegevens verstrekt. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Wij hechten veel belang aan de privacy van de gebruiker van onze website en respecteren daarom de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen enkel maar informatie verzamelen wanneer dat voor ons noodzakelijk en relevant is in de communicatie naar u toe.

 

De website is vrijblijvend te bezoeken en daarbij kan u informatie raadplegen zonder het doorgeven van persoonlijke gegevens. Als u echter overgaat tot inschrijven voor onze nieuwsbrief of gebruik maakt van ons online informatieformulier, dan bieden wij de mogelijkheid om u te registreren door uw naam en e-mailadres in te vullen. Andere websites die direct of indirect aan onze website zijn gekoppeld, bv. via snelkoppelingen, zijn niet onderworpen aan dit privacy- en cookiebeleid, ongeacht of ze al dan niet beheerd worden door HET RETROSPECTIVE VINTAGE MODEMUSEUM, een dochteronderneming of een partner van HET RETROSPECTIVE VINTAGE MODEMUSEUM.

 

Wij verzamelen de door u verstrekte persoonlijke gegevens en behandelen ze in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Hierin wordt rekening gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. De gegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie en worden noch uitgewisseld, noch verhuurd, noch verkocht aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

 

De informatie wordt verzameld met oog op:
 

  • bezoekers op onze website te identificeren

  • het verstrekken van de door uw gevraagde informatie

  • marketingdoeleinden (klantenvoordelen, direct mail, opiniepeilingen…)

 

Cookies

 

De website maakt gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Deze bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om jouw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browserinstellingen. Hou er wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan deze website minder vlot kan verlopen.

 

De website maakt gebruik van dienst van Google Inc., zijnde Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerde analyses weer te geven (inclusief uw IP-adres). De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt naar een server van Google verzonden en opgeslagen.

 

Uw persoonsgegevens

 

U kan uzelf, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Daartoe kan u zich schriftelijk richten tot HET RETROSPECTIVE VINTAGE MODEMUSEUM, Gentweg 80 - 9890 Gavere, België of via info@vintage-modemuseum.be

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U kan op elk ogenblik vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van HET RETROSPECTIVE VINTAGE MODEMUSEUM verwijderd worden. U kan zich hiervoor wenden tot info@vintage-modemuseum.be

 

Door de website te gebruiken, aanvaardt u de op dat ogenblik geldige privacybeleid en gebruikersvoorwaarden. HET RETROSPECTIVE VINTAGE MODEMUSEUM behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik dit privacybeleid te wijzigen, aan te passen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is aldus raadzaam deze privacyverklaring regelmatig na te lezen.

 

Deze privacyverklaring valt onder de Europese  wetgeving.

 

Meer informatie over de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995, vindt u terug op https://www.privacycommission.be/nl

  • insta
  • facebook
  • twitter
bottom of page